• با ما همیشه بروز باشید

    پیشرفت روز افزون و سراسر شتاب الکترونیک و انفورماتیک و تغییرات سریع باعث شده تا صفحه های وب هر روز بیشتر از همیشه در خدمت این علم باشد ما در این مجموعه خواسته ام گام کوچکی در استیلای این مهم باشیم ، باشد که یاریمان نمایید . خدمتگزارن شما در مجموعه فنی مهندسی رایان اندیش با نام اختصاری اکرا

تبلیغات

بلوک

اورژانس کامپیوتر رایان اندیش - شعبه بهارستان

اکرا (OKRA)      پایگاه نام آشنای اورژانس کامپیوتررایان اندیش و با شماره تلفن 56435902  درشهرستان بهارستان شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این مرکز ارائه خدمات حضوری IT به صورت تخصصی در سطح شهر بود تا مشترکین جهت رفع نیازهای IT مجبور به مراجعه به مرا...

ادامه ی مطلب ...

اورژانس کامپیوتر رایان اندیش - شعبه رباط کریم

  اکرا (OKRA)      پایگاه نام آشنای اورژانس کامپیوتررایان اندیش و با شماره تلفن 56435902  دررباط کریم شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این مرکز ارائه خدمات حضوری IT به صورت تخصصی در سطح شهر بود تا مشترکین جهت رفع نیازهای IT مجبور به مراجعه به مراکز مخ...

ادامه ی مطلب ...

اورژانس کامپیوتر رایان اندیش بهارستان(اکرا)

اکرا (OKRA)      پایگاه نام آشنای اورژانس کامپیوتررایان اندیش و با شماره تلفن 56435902  درشهرستان بهارستان شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این مرکز ارائه خدمات حضوری IT به صورت تخصصی در سطح شهر بود تا مشترکین جهت رفع نیازهای IT مجبور به مراجعه به مرا...

ادامه ی مطلب ...

اورژانس کامپیوتر رایان اندیش رباط کریم

[اورژانس کامپیوتر رایان اندیش رباط کریم] اکرا (OKRA)      پایگاه نام آشنای اورژانس کامپیوتررایان اندیش و با شماره تلفن 56435902  دررباط کریم شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این مرکز ارائه خدمات حضوری IT به صورت تخصصی در سطح شهر بود تا مشترکین جهت رفع...

ادامه ی مطلب ...
چگونه در صورت خراب شدن ویندوز 10 به چند روز قبل برگردیم ؟

چگونه در صورت خراب شدن ویندوز 10 به چند روز قبل برگردیم ؟

چگونه درصورت خراب شدن ویندوز 10 به چندروز قبل برگردیم ؟ نویسنده مهندس یحیی صالحی عضویت در کانال تلگرام ما   [چگونه در صورت خراب شدن ویندوز 10 به چند روز قبل برگر...

ادامه ی مطلب ...
چرا و چگونه باید بروزرسانی Anniversary Update ویندوز 10 را به تاخیر بیاندازیم؟

چرا و چگونه باید بروزرسانی Anniversary Update ویندوز 10 را به تاخیر بیاندازیم؟

    چرا و چگونه باید بروزرسانی ANNIVERSARY UPDATE ویندوز 10 را به تاخیر بیاندازیم؟ [چرا و چگونه باید بروزرسانی Anniversary Update ویندوز 10 را به تاخیر بیاند...

ادامه ی مطلب ...
مشاهده ی مطالب بیشتر ...

بلوک

اورژانس کامپیوتر رایان اندیش - شعبه بهارستان

اکرا (OKRA)      پایگاه نام آشنای اورژانس کامپیوتررایان اندیش و با شماره تلفن 56435902  درشهرستان بهارستان شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این مرکز ارائه خدمات حضوری IT به صورت تخصصی در سطح شهر بود تا مشترکین جهت رفع نیازهای IT مجبور به مراجعه به مرا...

اورژانس کامپیوتر رایان اندیش - شعبه رباط کریم

  اکرا (OKRA)      پایگاه نام آشنای اورژانس کامپیوتررایان اندیش و با شماره تلفن 56435902  دررباط کریم شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این مرکز ارائه خدمات حضوری IT به صورت تخصصی در سطح شهر بود تا مشترکین جهت رفع نیازهای IT مجبور به مراجعه به مراکز مخ...

اورژانس کامپیوتر رایان اندیش بهارستان(اکرا)

اکرا (OKRA)      پایگاه نام آشنای اورژانس کامپیوتررایان اندیش و با شماره تلفن 56435902  درشهرستان بهارستان شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این مرکز ارائه خدمات حضوری IT به صورت تخصصی در سطح شهر بود تا مشترکین جهت رفع نیازهای IT مجبور به مراجعه به مرا...

اورژانس کامپیوتر رایان اندیش رباط کریم

[اورژانس کامپیوتر رایان اندیش رباط کریم] اکرا (OKRA)      پایگاه نام آشنای اورژانس کامپیوتررایان اندیش و با شماره تلفن 56435902  دررباط کریم شروع به فعالیت نمود. هدف از تاسیس این مرکز ارائه خدمات حضوری IT به صورت تخصصی در سطح شهر بود تا مشترکین جهت رفع...

چگونه در صورت خراب شدن ویندوز 10 به چند روز قبل برگردیم ؟

چگونه در صورت خراب شدن ویندوز 10 به چند روز قبل برگردیم ؟

چگونه درصورت خراب شدن ویندوز 10 به چندروز قبل برگردیم ؟ نویسنده مهندس یحیی صالحی عضویت در کانال تلگرام ما   [چگونه در صورت خراب شدن ویندوز 10 به چند روز قبل برگر...

چرا و چگونه باید بروزرسانی Anniversary Update ویندوز 10 را به تاخیر بیاندازیم؟

چرا و چگونه باید بروزرسانی Anniversary Update ویندوز 10 را به تاخیر بیاندازیم؟

    چرا و چگونه باید بروزرسانی ANNIVERSARY UPDATE ویندوز 10 را به تاخیر بیاندازیم؟ [چرا و چگونه باید بروزرسانی Anniversary Update ویندوز 10 را به تاخیر بیاند...